Czym jest smog i dlaczego
powinniśmy z nim walczyć?
Czym jest smog
Smog to jeden największych problemów współczesnych miast.
Mówi się o nim dużo, ale czy na pewno wiemy, czym właściwie jest?
Głównym źródłem smogu
są instalacje grzewcze
służące do ogrzewania,
a także zanieczyszczenia
transportowe oraz
przemysłowe.
Smog
składa
się z:


- tlenków azotu
- siarki
- węgla

- węglowodorów
aromatycznych
- metali ciężkich

- benzo(a)piren
i pyły zawieszone
PM2,5 i PM10
Jak na nas oddziałuje
i czym grozi
O szkodliwości smogu słyszeliśmy chyba wszyscy.
Ale co tak naprawdę nam grozi, jeśli
nie podejmiemy walki o jego zmniejszenie?
Wdychanie zanieczyszczonego powietrza
objawia się między innymi:
problemami z oddychaniem
bólami głowy
podrażnieniami oczu
nosa i gardła
Smog zwiększa ryzyko:
CHORÓB PŁUC
m. in. przewlekłe obturacyjne choroby płuc,
astma, zapalenie dróg oddechowych.
CHORÓB Układu krążenia
m. in. miażdżyca, nadciśnienie tętnicze,
choroba niedokrwienna serca, zawał serca.
CHORÓB nowotworowych
m. in. raka płuc, krtani, gardła,
pęcherza moczowego, mózgu i szyjki macicy.
Szczególnie narażone
są dzieci i osoby starsze.
Jak z nim walczyć?
Ze smogiem walczyć można na wiele sposobów. Istotną rolę w tej kwestii odgrywają władze na różnych szczeblach i ich działania prawodawcze. Nie mniej ważne są jednak także działania każdego z nas.

Lista małych kroków:

Wybieram ciepło sieciowe zamiast palenia w piecu.
Nie spalam śmieci i innych szkodliwych substancji.
Zamieniam podróż samochodem do pracy/szkoły na rower lub komunikację miejską.
Sadzę drzewa i dbam o zieleń w mojej okolicy.
Korzystam z oczyszczaczy powietrza w moim mieszkaniu.
Posiadam w swoim domu rośliny, które produkują dużą ilość tlenu.
Stosuję farby fotokatalityczne.

Masz jakieś pytanie? Zadzwoń!

Tel. 604 597 128